Denne video skal ikke ses som en opfordring til vold, men vise hvordan du kan anvende et redskab fra dagligdagen i en selvforsvarssituation.

Denne video skal ikke ses som en opfordring til vold, men vise hvordan du kan anvende et redskab fra dagligdagen i en selvforsvarssituation.

Armkvæler fra stående position del 1

Armkvæler fra stående position del 2

Dirty boxing - ingen regler 

Trussel med kniv til halsen. Fjern angriberens fokus på kniven ved at påføre smerte, hvilket giver dig et øjeblik til at omdirigere kniven væk fra dig selv og mod angriberen. 


I denne video anvender vi en attrap kniv med indbygget lyd, som udløses ved påvirkning af bladet. Dette illustere hvem der bliver stukket eller skåret af kniven.

Dørmandspersonale øver scenarie, hvor en gæst bliver konfliktsøgende og aggressiv overfor personalet. 


Den største fejl er, at personalet ikke har de fornødne enkeltmandsfærdigheder, en plan og manglende kommunikation hvilket ofte medfører, at personalet ender med at modarbejde hinanden i stedet for at arbejde sammen som et team.

Koordinations- og reaktionsøvelse, som skærper din evne til at reagere på uventede overfald, hvor der ikke er tid til at indtage en fightstand.

Kontrollerbar og realistisk håndtering af trussel med kniv til maveregionen. Denne teknik kan anvendes i de situationer, hvor du ikke har muligheden at flygte efter afværgelsen men kan være nødsaget til at fastholde angriberen eksempelvis ved beskyttelse af en tredjeperson.

Intro video


Trussel med kniv

Trussel med pistol

Diverse kvælergreb og gulvforsvar